Sukladno Rješenju Ureda za opću upravu u Čakovcu o upisu u Registar udruga Međimurske županije od 15. 5. 2001., registarski broj udruge 20000611, klasa: UP/I-230-02/01-01/97, urbroj: 2109-09-04-01-2:

  • Zlatko Bacinger, Čakovec
  • Bojan Kocijan, Čakovec
  • Tomo Blažeka, Čakovec
  • Josip Šimunko, Donji Kraljevec
  • dr. Zvonimir Bartolić, Čakovec
  • Đuro Ružić, Čakovec
  • Mihael Štebih, Čakovec
  • fra Ilija Mijatović, Čakovec
  • prof. Josip Bajuk, Zasadbreg
  • Tihomir Benčić, Šenkovec